bootstrap modal

Prof. Dr. Yakup Kaska

Özgeçmiş

Denizli'nin Tavas İlçesinin Avdan Köyünde 2 Ocak 1970 tarihinde doğdu. İlkokulun ardından Devlet Parasız Yatılılık sınavını kazanarak Ortaokul ve Liseyi sırasıyla Denizli-Yeşilköy Ortaokulunda ve Denizli Lisesinde tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda Biyoloji Öğretmenliği yaptı. Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmaları için YÖK bursu kazanarak 1993 yılında Pamukkale Üniversitesi kadrosuna girdi. 1998 yılında Doktorasını İngiltere'de tamamladıktan sonra Pamukkale Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Doçentlik unvanını 2005 yılında, Profesörlük unvanını 2011 yılında almış ve halen Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Bilimsel çalışmalarını deniz kaplumbağaları üzerine yürüten Yakup KASKA'nın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 45 makalesi, 93'ü uluslararası ve 78'i ulusal olmak üzere toplam 171 bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 11 kitapta yazar olarak yer almaktadır. Bilimsel çalışmaları uluslararası literatürde 1250'nin üzerinde atıf almıştır. Şimdiye kadar 12'si üniversitelerin araştırma fonları, beşi TÜBİTAK, 17'si Bakanlıklar, dördü AB fonları ve beşi uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş toplam 43 bilimsel araştırma, projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. 2007 yılında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı araştırma projesi teşvik ödülü almıştır. Halen iki uluslararası projede görev yapmaktadır. Üniversite, Bakanlıklar ve Yerel Yönetimleri bir araya getirerek Türkiye'nin ilk Deniz Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)'i kurmuş ve halen bu merkezin müdürlüğünü yürütmektedir. Ayrıca ilki 2007 yılında Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu diğeri 2015 yılında 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu olmak üzere iki sempozyumda başkanlık görevi yapmıştır. Türkiye'de ilk kez düzenlenen 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu toplam 80 ülkeden yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşmiş, bu dönemde Dünya Deniz Kaplumbağaları Birliği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Bu sırada dünyada ilk kez uygulanan bir yöntem ile bir deniz kaplumbağasına 3D yazıcıda üretilen protez çene takan ekibin başkanlığını yapmıştır. Halen Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Deniz Kaplumbağaları Uzmanlar Grubunun [International Union For Conservation Nature (IUCN) Marine Turtle Specialist Group-MTSG] Akdeniz'den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanıyla ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde oluşturulan Bilim Komisyonlarında görev yapmakta olan Yakup KASKA evli ve iki çocuk babasıdır.

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Biyoloji ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi
1990
Yüksek Lisans BiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi 1993
DoktoraZoolojiGlasgow Üniversitesi1998
 
  • Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı -  Tez Başlığı: “ Investigation of Caretta caretta population in Patara and Kızılot ” Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim BARAN
  • Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı - Tez Başlığı: “ Studies on the Embryology, Ecology and Evolution of Sea Turtles in the Eastern Mediterranean” Tez Danışmanı: Prof. Dr. Robert W. FURNESS

Görevler

Görev ÜnvanıGörev YeriYıl
Araştırma GörevlisiFen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniv. (Doktora-UK.)1993-1998
Araş. Gör. Dr.Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi1998
Yard. Doç. Dr.Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi
1998-2005
Doç. Dr.Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi
2005-2011
Prof. Dr.Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi
2011
Showing entries (filtered from total entries)
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
Daşçı, O., “Büyük Menderes Havzası’nda Tarımsal İlaç Kullanımı, Olası Çevresel Etkileri ve Alternatif Biyolojik Mücadele”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2002.
Başkale, E., “Deniz Kaplumbağa (Caretta caretta (L., 1758)) Yuva Yerlerinin Değiştirme Yöntemiyle Korunması”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
İli, P., “Bazı Tıbbi Bitkilerin Kimyasal İçerikleri ve Hayvanlara Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
Gidiş, M., “Muğla-Dalaman Bölgesindeki Trionyx triunguis (Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası) Türü Tatlı Su Kaplumbağasının Üreme Biyolojisinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
Sözbilen, D., “İribaş deniz kaplumabağalarında (caretta caretta) bazı kan fizyolojik parametrelerinin incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
Sarı, F. “İribaş deniz kaplumbağalarının kumsal içi ve kumsallar arası yavru cinsiyet oranlarının karşılaştırılması” Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
Sezgin, Ç. “Sıcaklığın İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta L.) Yavru cinsiyet oranlarına ve ergin göçlerine etkilerinin incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları
Sarı, F. “İribaş deniz kaplumbağalarında, Caretta caretta (Linnaeus 1758), çoklu babalık sıklığının belirlenmesi ve yavru gonadının mikroskobik yapısının incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi, Doktora Tezi, 2016.

Bölüm Başkan Yard.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2000-2003

Bölüm Başkanı

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2012-2015

Müdür

Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(DEKAMER)
2010 - Devam ediyor.

Copyright © 2018 - Her hakkı saklıdır.