bootstrap modal form

Prof. Dr. Yakup Kaska

Üniversite Projeleri

İnsan odaklı rekabetçi bir yönetim anlayışı ile eğitim ve araştırma kültürü tesis edilmesini ve Üniversitemizi ileriye taşıyacağını düşündüğüm proje ve faaliyetler kısaca maddeler halinde verilmiştir.

- Üniversitemiz bünyesindeki herkesin katılımının sağlandığı, kısa ve uzun vadede öncelikli projelerin üretildiği eğitim, sağlık, araştırma ve sosyal faaliyetler alt çalışma grupları oluşturularak bütüncül yönetim anlayışını yerleştirmek. Böylelikle üniversitenin öz denetim mekanizmasını oluşturmak. 
- Disiplinler arası faaliyetler BAP tarafından öncelikli desteklenecektir. BAP kapsamında desteklenen disiplinler arası projelerin bölgemize katkı sağlaması amacıyla proje çıktılarının yerel yönetici ve STK temsilcileri ile paylaşılacağı periyodik toplantılar düzenlenecektir.
- Üniversite, Milli Eğitim, STK’lar, Yerel yöneticiler ve öğrencilerin kaynaşacağı her tür sosyal faaliyet ve idari toplantılar için katılımı kolaylaştırmak amacıyla Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonraları ders programı boş olacak şekilde programlama yapılacaktır.
- Atıl durumdaki araştırma laboratuvarları aktif hale getirilecek ve ileri araştırma ve yerel ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı oluşturulacaktır. Bireysel sorumluluktaki laboratuvarlarda bulunacak sarf ve ihtiyaçların aylık sağlandığı bir alım sistemi oluşturulacaktır.
- Üniversitemize yakışır, 24 saat hizmet verecek bir merkezi kütüphane kurulacak ve burada öğrenciler için kısmi zamanlı çalışma imkânı yaratılacaktır,
- Öğrencilerin konaklama sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Üniversite Konaklama Ofisi kurulacaktır. Ofis tarafından şartları uygun bulunan ve evlerinde odalarını kiraya vermek isteyen aileler ile öğrencilerin buluşacağı bir sistem oluşturulacaktır.
- Ulusal ve uluslararası proje hazırlamaya yönelik destek ve proje gerçekleştirenlere teşvik sistemi geliştirilecektir.
- Üniversite bünyesinde, İngilizce Yayın ve Proje Çevirisi ile yayın kontrol hizmetlerini verecek personel istihdam edilecektir. Üniversitemizin yabancı dilde yayın, proje ve fonlardan yararlanma imkanı arttırılarak uluslararası rekabette üst sıralarda yer alan bir seviyeye gelmesi sağlanacaktır.
- Ulusal ve Uluslararası alanda bilimsel iş birliklerini artırmak için laboratuvar ve araştırma desteği sağlanacaktır. İş birliği kapsamında üniversitemize gelecek yabancı öğrenci ve akademisyenlere konaklama imkânı sağlanacaktır.
- Bölgemizde öne çıkan enerji, çevre, kültür, tekstil, tarım ve hayvancılık alanlarında araştırmalara öncelik verilmesi teşvik edilecektir.
- Üniversitemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımına yönelik pilot uygulamalar başlatılacak, özel sektör ve bireysel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecektir.
- Hayvancılık Yetiştirme Merkezi oluşturularak, merkezde yürütülecek araştırmalarla bölgemiz için en yüksek verimlilikte büyükbaş ve küçük baş hayvan yetiştirilecektir. Bu merkezler aynı zamanda modern kurban kesim merkezleri olarak da hizmet vererek Üniversitemize ekonomik katkı sağlanacaktır.
- Yöremizde yetişen bitkilerimize sahip çıkarak bölgemize has bitkilerin üretim ve tanıtımının yapılması ile yöre halkının yetiştireceği tohum üretiminin ve satışının olacağı birimler oluşturulacaktır.
- Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Denizli yöresinde kültürel birikim ve geleneksel üretim yöntemleri ile bölgemize mal olan ürünlerin korunması, canlandırılmasını sağlamak amacıyla kırsal alanlarda köy obası, organik tarım, ekoturizm projeleri geliştirilecektir. Yerel halkın bu projelerden faydalanabilmesi için çeşitli ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanması sağlanacaktır. Bu projeler kapsamında üretilen ürünlerin satışının yapılacağı alanlar oluşturulacaktır. Yerel halk, öğrenci ve akademisyenlerin bu konuda vizyonunu genişletecek tematik geziler organize edilecektir.
- Denizli-Antalya-Muğla üçgeninde yer alan bölgemiz hem kültürel hem de biyolojik olarak oldukça zengindir. Ancak bu zenginliğimizi tanıtacak müzelerimiz yetersizdir. Hem biyolojik zenginliğimizi hem de kültürel zenginliğimizi sergileyecek Doğa ve Kültür Müzesi oluşturulması için yerel yönetimler ve diğer ilgili birimlerle işbirliği sağlanacaktır. Bu müzede yerel ürünler üretilecek ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Ayrıca kültürümüzü aktarmak için yeni nesillerin üretim aşamalarına katılabileceği programlar hazırlanacaktır.
- Üniversite içinde Kreş, gündüz bakım Evi ve Etüd Merkezi oluşturulacaktır. Burada hem Üniversite Öğrencileri kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı bularak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanacak hem de Üniversite Personelimizin çocuklarına hizmet verilecektir.
- Üniversite ve Sanayi arasında gerçek bir sinerji yaratmak amacıyla bir koordinasyon birimi oluşturularak, bu birim kapsamında üretime yönelik öğrenci, akademisyen ve istekli sanayicilerle aylık toplantılar yapılacak ve projeler üretilecektir. Ayın projeleri planlanarak bu toplantılarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.
- Üniversite Öğrencilerinden oluşan ve kısmi zamanlı olarak desteklenecek ekipler oluşturulacak ve hastaneye gelen yaşlılar ile ihtiyaç sahiplerine yönlendirme ve yardım hizmeti verilecektir. Hastaların hızlı ve doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanarak hasta memnuniyeti arttırılacak ve Hastane işleyişi kolaylaştırılacaktır.
- Bölgemizin termal ve doğal kaynaklarının zenginliği ile üniversitemiz Tıp Fakültesinin bilgi birikimi önemli bir sağlık turizmi potansiyeli oluşturmaktadır. Sağlık turizmine yönelik (yayla turizmi, termal turizm) faaliyetler planlanarak herkesin faydalanacağı merkezler oluşturulacak, böylece öğrenci, üniversite personeli ve halk kaynaşması sağlanacaktır.
- Üniversitemiz akademisyenleri ve ilimizde görev yapan öğretmenler, stajyer öğretmen ve öğretmen adayları bir araya getirilerek örnek model dersler ve iyi uygulamaların paylaşıldığı programlar yapılacaktır. Böylece görevine devam eden öğretmenlerin tecrübelerinin ve akademisyenlerin bilgi birikiminin stajyer öğretmen ve öğretmen adaylarıyla buluştuğu bir ortam oluşturulacaktır.

Yıllardır akademik çalışmalarımı gerçekleştirdiğim deniz kaplumbağalarının en önemli özelliği, doğdukları kumsallara bağlılıklarıdır. Bu yönümle ülkesine bağlı olan herkesi kucaklayacağımı ve üniversitemiz için üreten herkese fırsat vereceğimi beyan ederim. 20 yılı aşkın süredir görev yaptığım Pamukkale Üniversitesindeki arkadaşlarım ve üniversitemizin paydaşlarıyla birlikte istişareye dayalı bir modelle bütüncül bir yönetim oluşturarak yukarıdaki projeleri hayata geçirecek ve üniversitemizin şahlanması ve layık olduğu yere gelmesi için çalışacağım.

Prof. Dr. Yakup KASKA

Copyright © 2018 - Her hakkı saklıdır.