Prof. Dr. Yakup Kaska

Denizli'nin Tavas İlçesinin Avdan Köyünde 2 Ocak 1970 tarihinde doğdu. İlkokulun ardından Devlet Parasız Yatılılık sınavını kazanarak Ortaokul ve Liseyi sırasıyla Denizli-Yeşilköy Ortaokulunda ve Denizli Lisesinde tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda Biyoloji Öğretmenliği yaptı. Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmaları için YÖK bursu kazanarak 1993 yılında Pamukkale Üniversitesi kadrosuna girdi. 1998 yılında Doktorasını İngiltere'de tamamladıktan sonra Pamukkale Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Doçentlik unvanını 2005 yılında, Profesörlük unvanını 2011 yılında almış ve halen Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bilimsel çalışmalarını deniz kaplumbağaları üzerine yürüten Yakup KASKA'nın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 83 makalesi, uluslararası ve ulusal olmak üzere toplam 222 bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 23 kitapta yazar olarak yer almaktadır. Bilimsel çalışmaları uluslararası literatürde 3600'ün üzerinde atıf almıştır. Şimdiye kadar 12'si üniversitelerin araştırma fonları, 5'i TÜBİTAK, 17'si Bakanlıklar, 4'ü AB fonları ve 5'i uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş toplam 43 bilimsel araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. 2007 yılında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı araştırma projesi teşvik ödülü almıştır. Halen iki uluslararası projede görev yapmaktadır. Üniversite, Bakanlıklar ve Yerel Yönetimleri bir araya getirerek Türkiye'nin ilk Deniz Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)'i kurmuş ve halen bu merkezin müdürlüğünü yürütmektedir. Ayrıca ilki 2007 yılında Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu diğeri 2015 yılında 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu olmak üzere iki sempozyumda başkanlık görevi yapmıştır. Türkiye'de ilk kez düzenlenen 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu toplam 80 ülkeden yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşmiş, bu dönemde Dünya Deniz Kaplumbağaları Birliği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Bu sırada dünyada ilk kez uygulanan bir yöntem ile bir deniz kaplumbağasına 3D yazıcıda üretilen protez çene takan ekibin başkanlığını yapmıştır.

Halen Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Deniz Kaplumbağaları Uzmanlar Grubunun [International Union For Conservation Nature (IUCN) Marine Turtle Specialist Group-MTSG] Akdeniz'den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanıyla ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde oluşturulan Bilim Komisyonlarında görev yapmakta olan Yakup KASKA evli ve iki çocuk babasıdır.

Görevler

Ünvanı Görev Yeri Yıl
Dekan Fen Fakültesi Pamukkale Üniversitesi 2022 - Halen
Bölüm Başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Pamukkale Üniversitesi 2012 - 2015
Bölüm Başkan Yard. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Pamukkale Üniversitesi 2000 - 2003
Müdür Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Pamukkale Üniversitesi 2010 - Halen

Akademik Deneyimleri

Ünvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi 2011 - Halen
Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi 2005 - 2011
Yard. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi 1998 - 2005
Arş. Gör. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi 1998
Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi (Doktora-İngiltere) 1993 - 1998

Tezler

  • Doktora Tezi

    Tez Başlığı: “ Studies on the Embryology, Ecology and Evolution of Sea Turtles in the Eastern Mediterranean”
    Tez Danışmanı: Prof. Dr. Robert W. FURNESS

  • Yüksek Lisans Tezi

    Tez Başlığı: “ Investigation of Caretta caretta population in Patara and Kızılot ”
    Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim BARAN

Eğitim Bilgileri

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Doktora Zooloji Glasgow Üniversitesi 1998
Yüksek Lisans Biyoloji Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
Lisans Biyoloji Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

Ödüller

Üyelikler

Çevre ve Orman Bakanlığı, Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi
IUCN-MTSG (Marine Turtle Specialist Group) Üyesi
International Sea Turtle Society, Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2019
International Sea Turtle Society Başkanı 2015
IUCN-MTSG, Akdeniz Bölgesi Başkan Yardımcısı