Projeler

Rize, Artvin ve Ardahan Civarının Herpetofaunası ,TÜBİTAK ,TBAG-1965 (100T110) 2001-2003 Proje Ekibi: (Baran İ. Özdemir A. İret F. Avcı A. Kumlutaş Y. Olgun K. Öz M. Türkozan O. Kaska Y. Ilgaz Ç.) Yardımcı araştırmacı.

Tehdit Altındaki Türlerin Rana holtzi, Vipera barani Ve Vipera wagnerii Türlerinin Biyolojik Ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılarak Eylem Planlarının Oluşturulması, T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Yardımcı Araştırmacı, 2000.

Patara, Fethiye ve Dalyan Kumsallarında Deniz Kaplumbağalarının Biyolojik ve Ekolojik Yönden Araştırılması ve Korunması, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2000-FEF01-BAD001, Proje Yürütücüsü, 2001.

Türkiye’nin Akdeniz Sahillerindeki Kaplumbağa Ölümleri ve Ağır Metal Kirliliği, T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücü Yardımcısı, 2001.

Strategic Action Plan for Biological Diversity-(SAP-BIO Project) Action plan for the conservation of sea turtles in Turkey. Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC-SPA), UNEP Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), Tunisia. Araştırmacı. 2001-2002.

Deniz Kaplumbağalarını Koruma Planı Projesi (Muğla-Dalaman Bölgesindeki Kıyı ve Sulak Alan Ekosisteminin Araştırılması II. Alt Projesi), T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2001-2004.

Caretta caretta ve Trionyx triunguis Türü Kaplumbağaların Embriyonik Ölüm Sebepleri ve Yavru Cinsiyet Oranları Yönünden Araştırılması ve Korunması, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2003FEF010, Proje Yürütücüsü, 2004.

Samandağ deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas ve Caretta caretta) izlenmesi, eşey oranlarının belirlenmesi, erozyon ve diğer tehditleri üzerine bir eğitim programı hazırlanması ve uygulanması (2004 1 yıl süreli, Yardımcı araştırıcı -TUBİTAK YDABAG 104Y055 (2006).

Samandag Kumsalı’ndaki Fiziksel Ve Kimyasal Bazı Parametrelerin Yeşil Kaplumbağaların (Chelonıa mydas L., 1758) Yuva Dağılımı, Yoğunluğu Ve Eşey Olusumları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ve Bu Konuda Bir Eğitim Programının Uygulanması. TUBİTAK Proje No:103Y058, Yardımcı Araştırmacı (2006).

Dalaman Ve Sarıgerme (Muğla) Kumsallarına Yuva Yapan Deniz Kaplumbağalarının Yavru Cinsiyet Oranlarının Ve Yuva Dağılımının Araştırılması. TUBİTAK Proje No:106T231, Proje Yürütücüsü (2006).

Caretta caretta türüne ait kaplumbağalarda sıcaklıkla cinsiyet belirlenmesi, ve çeşitli dokulardaki ağır metal oranlarının araştırılması. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2006 FBE 022, Proje Yürütücüsü, 2009.

İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu. TUBİTAK Proje No: BTD-257, Proje Yürütücüsü (2007).

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Su Kaynaklarında Su Samuru (Lutra lutra)’nun Populasyon ve Yaşam Alanlarının İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI, Proje Yürütücüsü, 2008.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI, Proje Yürütücüsü, 2008.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Kurulması. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2009 KRM 002, 2009 KRM 011, Proje Yürütücüsü, 2009.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin Geliştirilmesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2009 KRM 011, Proje Yürütücüsü, 2009.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2010 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI, Proje Yürütücüsü, 2010.

Mersin Özel Çevre Koruma Bölgesi, Göksu Deltası Kumsal Alanında 2010 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI, Proje Yürütücüsü, 2010.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Su Kaynaklarında Su Samuru (Lutra lutra)’nun Populasyon ve Yaşam Alanlarının İzlenmesi ve eğitimi projesi, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI, Proje Yürütücüsü, 2010.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Kum köpekbalığı Populasyon ve Yaşam Alanlarının İzlenmesi ve eğitimi projesi, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI, Proje Yürütücüsü, 2010.

İribaş Deniz Kaplumbağalarında Bazı Kan Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2009 FBE 012., Proje Yürütücüsü, 2011.

İribaş Deniz Kaplumbağalarının Kumsal İçi ve Kumsallar Arası Yavru Cinsiyet Oranlarının Karşılaştırılması. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2010 FBE 080., Proje Yürütücüsü, 2011.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2011 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2011.

Leonardo Da Vinci- Mobility Project: Marine Turtle Vet Improvement Project No: 2011-1-IT1-LEO04-01792-4). Avrupa Birliği, Hayatboyu Öğrenme (LLP)/Lenardo da Vinci Programı Ortaklık Projesi, Proje Ortağı ve Araştırmacı.2011-2012.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2012 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2012.

Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) Türünün Yaş Tayini Ve Kan Parametrelerinin İncelenmesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2012 FBE029., Proje Yürütücüsü, 2012.

Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Sağlıklı ve hasta iribaş (Caretta caretta) Deniz Kaplumbağalarında İncelenmesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2012FBE056., Proje Yürütücüsü, 2012.

Bazı Kurbağa Türlerinin Embriyonik Histolojik ve Fizyolojik Olarak Karşılaştırılması. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2012 FBE041., Proje Yürütücüsü, 2012.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2013 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2013.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Fethiye Kumsal Alanında 2013 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2013.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2014 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2014.

Sıcaklığın İribaş Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta L.) Yavru Cinsiyet Oranlarına Ve Ergin Göçlerine Etkilerinin İncelenmesi. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Projesi, No: 2014 FBE 001., Proje Yürütücüsü, 2014.

İzmir Ve Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Araştırmacı, 2014-2015.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2015 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2015.

MARINE WILDLIFE REHABILITATION PROJECT (2011-2015). Financed by BTC Pipeline Company. Grant no: G-11-BTC-247965. Project Director, 2015.

Presumed degradation of nesting beaches in Fethiye and Patara SPAs (Turkey), and your Observer’s report referenced T-PVS/Files (2015) 42. Council of Europe. Conventıon on the conservatıon of european wildlife and natural habitats (Bern Convention). France. Araştırmacı.

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2016 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguıs) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İkt.İşlt., Proje Yürütücüsü, 2016.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Fethiye Kumsal Alanında 2016 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Proje Yürütücüsü, 2016.

Technical assistance for Strengthening the National Nature Protection System for Implementation of Natura 2000 Requirements – Turkey, EuropeAid/134319/IH/SER/TR (TR2011/0327.21.03-01/001)- Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi. Araştırmacı. 2015-2016.

Developing a conservation project to address sea turtle bycatch mortality in the vicinity of Dalyan Beach, Turkey (F16AP00185). USFWS-Marine Turtle Conservation Act of 2004 (PL 108-266). 2016-2017(Devam ediyor).

Implementatıon Of The Second Cycle Of The Marıne Strategy Framework Dırectıve: Achieving Coherent, Coordinated And Consistent Updates Of The Determinations Of Good Environmental Status, Initial Assessments And Environmental Targets-Implementation of the indicator “Impacts of marine litter on sea turtles and biota” in RSC and MSFD areas (Short title: Indicator Impact Turtles). European Commission Directorate-General Envıronment Directorate C-Quality of Life, Water & Air. AB Projesi, Proje Ortağı-DEKAMER Proje Yürütücüsü, 2016-2019. Devam ediyor.

Developing A Conservation Project To Address Sea Turtle Bycatch Mortality In Mediterranean Coast Of Turkey. (F16AP00185). USFWS-Marine Turtle Conservation Act of 2004 (PL 108-266). 2017-2019(Devam ediyor).

Human-induced direct mortality of priority species. Project patner, MAVA Foundation for Nature. Proje Ortağı-DEKAMER Proje Yürütücüsü, 2017-2020. Devam ediyor.