Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Daşçı, O., “Büyük Menderes Havzası’nda Tarımsal İlaç Kullanımı, Olası Çevresel Etkileri ve Alternatif Biyolojik Mücadele”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Başkale, E., “Deniz Kaplumbağa (Caretta caretta (L., 1758)) Yuva Yerlerinin Değiştirme Yöntemiyle Korunması”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003.

İli, P., “Bazı Tıbbi Bitkilerin Kimyasal İçerikleri ve Hayvanlara Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003.

Gidiş, M., “Muğla-Dalaman Bölgesindeki Trionyx triunguis (Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası) Türü Tatlı Su Kaplumbağasının Üreme Biyolojisinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Sözbilen, D., “İribaş deniz kaplumabağalarında (caretta caretta) bazı kan fizyolojik parametrelerinin incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Sarı, F. “İribaş deniz kaplumbağalarının kumsal içi ve kumsallar arası yavru cinsiyet oranlarının karşılaştırılması” Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Sezgin, Ç. “Sıcaklığın İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta L.) Yavru cinsiyet oranlarına ve ergin göçlerine etkilerinin incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Sarı, F. “İribaş deniz kaplumbağalarında, Caretta caretta (Linnaeus 1758), çoklu babalık sıklığının belirlenmesi ve yavru gonadının mikroskobik yapısının incelenmesi” Pamukkale Üniversitesi, Doktora Tezi, 2016.

Sozbilen, D. “İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta L.) popülasyon yapısının ve habitat kullanımının araştırılması ve kan biyokimyasına etkileri" Pamukkale Üniversitesi, Doktora Tezi, 2022.

Ulubeli, S.A. “Bazı anur türlerinin ergin ve larvalarının histokimya, immünohistokimya özellikleri ile kan parametrelerinin karşılaştırılması” Pamukkale Üniversitesi, Doktora Tezi, 2022.